ทัวร์สเปน โปรตุเกส ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน แหลมโรกา สนามฟุตบอลบาร์เซโลน่าและรีลมาดริด(ด้านนอก) บิน Qatar Airways โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย โรงงานดามาสกิโน่ เมรีด้า อนุสาวรีย์ Cristo Rai PONTE 25 APRIL อเวนิดา ดา ลิเบอดาเด้ มหาวิหารเจอโร นิโม หอคอยเบเล็ง อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี พระราชวังมาฟรา แหลมโรกา ซินทรา ออบิโดส อารามซานต้ามาเรียอัลโคบาซา อัลโคบาซา ถนนลารัมบลา สนามฟุตบอลคัมป์ นู อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัส สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 บาร์เซโลน่า ซาราโกซา สนามซานเตียโก เบร์นาเบว ระบำฟลามิงโก Las Rozas Village ปูเอต้า เดล ซอล พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด พระราชวังหลวงสเปน มาดริด มหาวิหารโทเลโด้ ป้อมอัลคาซาร์ ปูเอร์ตา เด บิซากรา โทเลโด คาเซเรส บาดาจอซ อีโวร่า ลิสบอน ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน แหลมโรกา สนามฟุตบอลบาร์เซโลน่าและรีลมาดริด(ด้านนอก) บิน Qatar Airways 58900.0 new
4.9 18
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน แหลมโรกา สนามฟุตบอลบาร์เซโลน่าและรีลมาดริด(ด้านนอก) บิน Qatar Airways
ชมสถาปัตย์
รหัส 13216
ชมสถาปัตย์
รหัส 13216
สเปน โปรตุเกส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
แหลมโรกา / สนามฟุตบอลคัมป์ นู / สนามซานเตียโก เบร์นาเบว / มหาวิหารโทเลโด้
Qatar Airways
฿58,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 13216
สเปน โปรตุเกส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
แหลมโรกา / สนามฟุตบอลคัมป์ นู / สนามซานเตียโก เบร์นาเบว / มหาวิหารโทเลโด้
Qatar Airways
฿58,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
34 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • บ่าย

  • 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

  ค่ำ

  • 20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.40 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
  • 01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR343
  • 07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านเดินทางสู่เมืองอัลโคบาซา Alcobaca เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในจังหวัด อูเอสเต้ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000 คน
  • นำท่านชมอารามซานต้ามาเรียSanta Maria Monastery ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อรำลึกถึงชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนได้จากชาวมัวร์เมื่อปี ค.ศ.1147
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองออบิโดส Obidos เมืองป้อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนในปัจจุบัน ชื่อเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้นโดนอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังมาฟรา Mafra Palace พระราชวังที่ผสานศิลปะสองสไตล์เข้าด้วยกัน ระหว่างบาโรคและอิตาเลี่ยนนีโอคลาสสิค ก่อสร้างช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และถูกรองรับเป็นหนึ่งในอนุสรณ์แห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1910 พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้รองรับเป็นที่ประกอบราชพิธีมากมาย เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างขวางกว่า 40,000 ตารางเมตร นับเป็นหนึ่งในพระราชวังของประเทศที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซินตร้า “SINTRA” เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมโรก้า “CAPO DA ROCA” อันเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซื้อ “Certificate” เป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่: Collection Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานลิสบอน
  ท่าอากาศยานลิสบอน

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ 7 กิโลเมตรห่างจากใจกลางเมืองลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส เป็นประตูระหว่างประเทศหลักของการเข้าสู่ประเทศโปรตุเกส

  Place Black Icon อัลโคบาซา
  อัลโคบาซา

  เป็นเมืองระดับเทศบาลในเขต Oeste Subregion ภูมิภาค Centro ในประเทศโปรตุเกส เริ่มโดดเด่นหลังจากกษัตริย์องค์แรกของโปรตุเกส Afonso Henriques ตัดสินใจสร้างโบสถ์เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของSantarémจาก Moors ในปี 1147 หลังจากนั้นโบสถ์ได้พัฒนาเป็นอารามAlcobaçaที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของประเทศ

  Place Black Icon อารามซานต้ามาเรียอัลโคบาซา
  อารามซานต้ามาเรียอัลโคบาซา

  เป็นกลุ่มคอมเพล็กซ์ของอารามแบบโรมันคาทอลิคที่ตั้งอยู่ในเมืองอัลโคบาซา อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1153 โดยกษัตริย์โปรตุเกสองค์แรกชื่อ Afonso Henriques และเป็นสถานที่อันสำคัญยิ่งกับสถาบันกษัตริย์โปรตุเกสตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานนับเจ็ดศตวรรษ เป็นอาคารโกธิคแห่งแรกในโปรตุเกสและรวมถึงอาราม Augustinian เก่าแก่ของ Santa Cruz ใน Coimbra เป็นหนึ่งในอารามยุคกลางที่สำคัญที่สุดในโปรตุเกส เนื่องจากความเกี่ยวข้องทางศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่นี่ได้รับการจัดในเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1989

  Place Black Icon ออบิโดส
  ออบิโดส

  เป็นเมืองระดับเทศบาลในภูมิภาค Oeste ตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนใต้ของ Bombarral พื้นที่เมือวตั้งอยู่บนยอดเขาล้อมรอบด้วยกำแพงป้อมปราการ เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ Praia D'el Rey ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟชั้นนำแห่งหนึ่งของยุโรปอีกด้วย

  Place Black Icon พระราชวังมาฟรา
  พระราชวังมาฟรา

  เป็นพระราชวังอันสุดยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส มีอาณาเขตกว้างขวางกว่า 40,000 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในพระราชวังของประเทศที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุด ที่นี่ก่อสร้างขึ้นในปี 1717 โดยพระราชประสงค์ของกษัตริย์ João V เพื่อเฉลิมฉลองการเกิดพระโอรสองค์แรกของกษัตริย์ดังกล่าว สถาปัตยกรรมที่ท่วมท้นระหว่างบาโรคและอิตาเลี่ยนนีโอคลาสสิค รวมถึงประตูมากกว่า 5,000 ประตูหน้าต่าง 2500 ห้องห้อง 880 ห้องเสาหิน 154 แห่งลาน 29 แห่ง ที่นี่ถูกรองรับเป็นหนึ่งในอนุสรณ์แห่งชาติเมื่อปี 1910 และถูกใช้รองรับเป็นที่ประกอบราชพิธีต่างๆ มากมาย

  Place Black Icon ซินทรา
  ซินทรา

  เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง

  Place Black Icon แหลมโรกา
  แหลมโรกา

  เป็นแหลมจุดที่ปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยู่ในเขตเทศบาลเมืองโปรตุเกสของซินตราใกล้ Azóia ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลิสบอน แหลมนี้มีแนวหน้าผาสูงกว่า 100 เมตรและตัดเป็นหินผลึกประกอบด้วยหน่วยตะกอนที่ดูแปลกตา ที่นี่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่ต้องมาเยือนหากได้มาเที่ยวโปรตุเกส

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Collection Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านชมกรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคาสเตโลแบรนโค
  • นำท่านผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่ สุดในยุโรป
  • นำท่านเข้าสู่กรุงลิสบอน
  • นำท่านชมตัวเมืองลิสจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
  • นำท่านชม อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอคอย เบเล็ง “Belem Tower” เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจแ ละค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส
  • จากนั้นชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่: Collection Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ลิสบอน
  ลิสบอน

  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของประเทศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การที่ลิสบอนตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีม ทำให้ลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุ่นที่สุดในยุโรป

  Place Black Icon อนุสาวรีย์ Cristo Rai
  อนุสาวรีย์ Cristo Rai

  เป็นอนุสาวรีย์พระคริสต์คาทอลิกที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับ Sacred Heart of Jesus Christ ก่อสร้างเสร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม 1959 ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นพระคริสต์ผู้ไถ่ของริโอเดอจาเนโรในประเทศบราซิลหลังจากพระสังฆราชแห่งลิสบอนไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์นั้น อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณพระเจ้า เพราะชาวโปรตุเกสเป็นชาติหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง

  Place Black Icon PONTE 25 APRIL
  PONTE 25 APRIL

  สะพาน 25 เมษายน ของเมืองลิสบอน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทกัส มักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับสะพานโกลเดนเกต

  Place Black Icon อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี
  อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี

  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์

  Place Black Icon หอคอยเบเล็ง
  หอคอยเบเล็ง

  ตั้งอยู่ในเบเลม กรุงลิสบอน เป็นแลนมาร์คของเมือง ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากที่มาท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกส หอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1515-152เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม รูปแบบของหอคอยเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ ซึ่งแต่ครั้งอดีต หอหอยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นประภาคาร และป้อมปราการที่คอยปกป้องเขตเบเลม

  Place Black Icon มหาวิหารเจอโร นิโม
  มหาวิหารเจอโร นิโม

  เป็นวิหารที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก

  Place Black Icon อเวนิดา ดา ลิเบอดาเด้
  อเวนิดา ดา ลิเบอดาเด้

  Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Collection Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเมืองอิโวร่า Evora ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! หมูหันสเปน
  • นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาดาโฆส” Badajoz เมืองหลวงของแคว้นเอ็กซ์เรามาดูรา ทางตอนใต้ ห่างจากชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม.
  • นำท่านผ่านชม “เมืองเมรีด้า” เมืองหลักของแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในเมืองเมรีดา และมีอายุในระดับ 2,000 ปี

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่: Hotel Velada Mérida หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon อีโวร่า
  อีโวร่า

  เมืองอิโวร่า (Evora) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกส และเป็นแหล่งมรดกโลกของ ยูเนสโก

  Place Black Icon บาดาจอซ
  บาดาจอซ

  เป็นเมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน บาดาจอซเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในระดับหนึ่งเนื่องจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวร์และยังสามารถมองเห็นแม่น้ำกวาเดียนาที่ไหลผ่านระหว่างตัวเนินปราสาทกับป้อมซานกริสโตบัลที่มีการเสริมกำลังอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบ่งชี้ประวัติศาสตร์ที่วุ่นวายของเมืองเอง แม้แต่อาสนวิหารบาดาโคซที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเป็นป้อมปราการ

  Place Black Icon เมรีด้า
  เมรีด้า

  เป็นเมืองหลักของแคว้นเอซเตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ด้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในชื่อภาษาละตินว่า เอเมรีตาเอากุสตา เมริดาเป็นเมืองที่ได้อนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ที่สร้างในสมัยโรมันไว้มากกว่าเมืองอื่นๆ ของสเปน (รวมทั้งประตูชัยในสมัยจักรพรรดิทราจันด้วย) เนื่องจากเหตุนี้ "กลุ่มโบราณคดีเมริดา" จึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู หมูหันสเปน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Hotel Velada Mérida หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน นำท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! หมูหันสเปน
  • นำท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า
  • นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์” ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16
  • นำท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกที่ถือว่ายิ่ง ใหญ่และ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226
  • จากนั้น นำชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปน “ ดามาสกิโน่ ” ที่สวยงามด้วยการนำทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่: Eurostars Toledo หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon คาเซเรส
  คาเซเรส

  “เมืองคาเซเรส” เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน นำท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต

  Place Black Icon โทเลโด
  โทเลโด

  เป็นเมืองและเทศบาลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน โตเลโดเป็นเมืองหลักของจังหวัดโตเลโดและของแคว้นคาสตีล-ลามันชา องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

  Place Black Icon ปูเอร์ตา เด บิซากรา
  ปูเอร์ตา เด บิซากรา

  ปูเอร์ตา เด บิซากรา เป็นประตูเมืองที่มีความสำคัญ ของเมืองโทเลโด

  Place Black Icon ป้อมอัลคาซาร์
  ป้อมอัลคาซาร์

  ป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน อีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือโบสถ์ยิว ที่สำคัญชื่อว่าซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบเซนไทน์หรือเปอร์เชียนซึ่งมี ดอกไอริส อันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และเครื่องหมายดาว 6 แฉก (สัญลักษณ์ชาวยิว) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประดับและตกแต่งโบสถ์แห่งนี้ เที่ยวชมไฮไลท์ของเมือง แล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงของนครโตเลโด้คือดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝังเงินทองและลวดทองแดง

  Place Black Icon มหาวิหารโทเลโด้
  มหาวิหารโทเลโด้

  เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรสเปนโบราณ เมืองโตเรโด้เป็นเมืองที่ผสมผสานไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติทั้งสเปน กรีกโรมัน ยิว และก็แขกมัวร์ นับว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลมากๆ อีกทั้งองค์การ Unesco ยังจัดให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

  Place Black Icon โรงงานดามาสกิโน่
  โรงงานดามาสกิโน่

  เป็นโรงงานผลิตอัญมณีที่สวยงาม อันเป็นศิลปะะของการฝังโลหะที่แตกต่างกัน ด้วยการนำทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนเหล็กออกไซต์หรือโลหะสีดำ เพื่อสร้างรูปแบบงานศิลป์ต่างๆ เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของสเปน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู หมูหันสเปน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Eurostars Toledo หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านออกเดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607
  • นำท่านออกเดินทางเข้าชม “พระราชวังหลวง“Royal Palace” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน
  • จากนั้นเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอก จากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อาหารไทย
  • นำท่านสมาชิกออกเดินทางสู่ Las Rozas Village ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชม “ระบำฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจำชนชาติของประเทศสเปน มีต้นกำเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพัฒนานำมาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อน ทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นรำ
  • พักที่: Novotel Puente De La Paz, Madrid หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon มาดริด
  มาดริด

  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหนึ่งเมืองใหญ่ในยุโรปที่มีจำนวนของต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวต่อประชากร สูงที่สุด และถือได้ว่ายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลก รองจากโตเกียวอีกด้วย ชาวมาดริดส่วนใหญ่มักจะใช้สวนสาธารณะ หรือพื้นที่ธรรมชาติต่างๆ ในการเดินโดยเฉลี่ยน 15 นาทีต่อวัน ซึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นไม้และสวนสาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 ด้วยกัน

  Place Black Icon พระราชวังหลวงสเปน
  พระราชวังหลวงสเปน

  เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง อุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล และมีอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

  Place Black Icon พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
  พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด

  เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ และแหล่งชุมชนเก่ากลางกรุงมาดริด อายุราว 300 กว่าปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างทหารนโบเลียน กับ ชาวบ้าน และที่แห่งนี้ยังใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ เช่น ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แข่งกีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง

  Place Black Icon ปูเอต้า เดล ซอล
  ปูเอต้า เดล ซอล

  จัตุรัส ปูเอร์ตาเดลโซล สถานที่แห่งนี้เป็นลานกว้างค่อนข้างที่จะคึกคัก เพราะมีผู้คนสันจรเดินทางผ่านไปผ่านมามากมาย จุดสังเกตง่ายๆ เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็คือ รูปปั้นหมีตะกายต้นสตอว์เบอร์รี่ หรือ รุปปั้นคนขี้ม้า (พระเจ้าคาร์ลอสที่ 3) ซึ่งมักใช้เป็นจุดนัดพบของชุมชนคนเมืองแห่งนี้

  Place Black Icon Las Rozas Village
  Las Rozas Village

  เป็นศูนย์การค้าเอาท์เล็ทที่มีแฟชั่นและไลฟ์สไตล์บูติกสไตล์สเปนและนานาชาติกว่า 100 รายการ ตั้ งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงมาดริดเพียง 30 นาที เอาท์เล็ทแห่งนี้ประกอบไปด้วยถนนคนเดินกลางแจ้งที่เรียงรายไปด้วยร้านบูติกหรูหรา มีที่จอดรถฟรี พื้นที่เล่นอินเทอร์เน็ตไร้สาย คาเฟ่ ร้านอาหาร และอื่นๆ

  Place Black Icon ระบำฟลามิงโก
  ระบำฟลามิงโก

  ฟลามิงโกมีกำเนิดจากนิทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วพัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อน ทั้งเพลง ดนตรี และการเต้นรำ โดยเมื่อแรกอยู่ในหมู่คนยากไร้ในสังคม ความเป็นมาของระบำฟลามิงโกกล่าวกันหลายแบบ บ้างว่ามาจากชาวตาร์เตสซาน ที่อพยพมาจากแอฟริกา เมื่อ 400-600 ปีก่อนคริสตกาล บ้างก็ว่าพัฒนามาจากระบำยิปซี โดยผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของสเปนเองโดยเฉพาะในแถบอันดาลูเซีย แต่ประการหลังน่าจะมีความน่าเชื่อถือกว่า ในทศวรรษ 1760 ฟลามิงโก เริ่มเป็นที่รู้จักในแถบกาดิซ เฆเรซ และเซบิญา และในต้นศตวรรษที่ 19 ระบำฟลามิงโกก็เข้าสู่โรงละครและผ่านไปสู่สถาบันการเต้นรำ ปัจจุบัน สามารถชมการแสดงระบำฟลามิงโกได้ตามภัตตาคารที่มีการแสดงนี้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารไทย
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Novotel Puente De La Paz, Madrid หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักเตะที่มีชื่อเสียงเล่นอยู่มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมาย
  • นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” Zaragoza ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรอารากอน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝั่งแม่น้ำเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า
  • นำท่านแวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic
  • จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารพื้นเมือง “ข้าวผัดสเปน” สูตรต้นตำรับ
  • พักที่: Fira Congress หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon สนามซานเตียโก เบร์นาเบว
  สนามซานเตียโก เบร์นาเบว

  สนามซานเตียโก เบร์นาเบว เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของประเทศสเปน เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใช้สนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อว่าเอสตาดีโอชามาร์ติน (ESTADIO CHAMARTÍN) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ เอสตาดีโอซานเตียโก เบร์นาเบว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต

  Place Black Icon ซาราโกซา
  ซาราโกซา

  มีความโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าและภูเขา ซึ่งสามารถผสมผสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว

  Place Black Icon บาร์เซโลน่า
  บาร์เซโลน่า

  เป็นเมืองที่มีประชากรคับคั่งเป็นอันดับ 2 ของสเปนและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมดิเตอเรเนียน มีท่าเรือสำคัญและทีมฟุตบอลชื่อดัง

  Place Black Icon สนามกีฬาโอลิมปิค 1992
  สนามกีฬาโอลิมปิค 1992

  เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ที่สเปนเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1992

  Place Black Icon อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัส
  อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัส

  คริสโตเฟอร์โคลัมบัส (Christopher Columbus) ชาวสเปนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เดินทางพบทวีปอเมริกา เป็นคนแรก รูปปั้นนี้อยู่กลางถนน ด้านหน้าบริเวณลานกว้างจะมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ ดอน กีโยเต้ (Don Quixote) กับลูกน้องคนสนิท ซานโช (Sancho) ทั้งสองคนคือตัวละครในเรื่อง "สู่ฝันอันยิ่งใหญ่" วรรณกรรมของ มิเกล เดอ เซอร์วองเต ย่านนี้จัดเป็นแหล่งชอปปิ้งอีกเช่นกัน ถัดจาก พล่าซ่า เอสพลานาด (Plaza de Espana) นิดหน่อย ก็จะเดินมาพบกับวิหารเดอโบด์ ซึ่งเป็นหินแกร่งจากอียีปต์ ที่ชาวสเปนสมัยก่อน ขนข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างเป็นวิหาร ด้านในจะมีรูปแบบโมเดล แท่งหิน และการก่อสร้างวิหารเดอโบด์ ภายในสามารถเข้าชมได้ฟรี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง “ข้าวผัดสเปน” สูตรต้นตำรับ
  Fira Congress หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย
  • นำท่านแวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) พร้อมนำท่านเข้าชมภายใน สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน

  ค่ำ

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
  • 22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR142

  Place Black Icon สนามฟุตบอลคัมป์ นู
  สนามฟุตบอลคัมป์ นู

  ที่นี่เป็นสนามฟุตบอลหลักของสโมสรบาร์เซโลน่า ตั้งอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทั้งสิ้น 98,772 คน

  Place Black Icon โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
  โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย

  เป็นโบสถ์คริสต์โรมันคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนา โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก

  Place Black Icon ถนนลารัมบลา
  ถนนลารัมบลา

  เป็นถนนใจกลางเมือง บาเซโลน่า ที่เป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวเพราะความสวยงามของถนน และยังมีร้านค้าขาย ไส้กรอกและแฮมรสชาติล้ำเลิศแบบต้นตำหรับ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า
  ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า

  สนามบิน Barcelona ชื่อว่า El Prat Airport จะนั่งรถไฟจาก El Prat ไปลงที่ Passeig de Gracia (ในเมืองมากๆ) ใช้เวลาราว 25 นาที รถมีทุก 30 นาที ค่ารถ 3 ยูโร เป็นสนามบินหลัก Catalonia และใหญ่เป็น อันดับสองของ Madrid Barajas Airport มีผู้โดยสาร 39.7 ล้านคน และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย จากปี 2014

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 05.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
  • 08.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR838

  ค่ำ

  • 19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Collection Hotel หรือเทียบเท่า
3
Collection Hotel หรือเทียบเท่า
4
Hotel Velada Mérida หรือเทียบเท่า
5
Eurostars Toledo หรือเทียบเท่า
6
Novotel Puente De La Paz, Madrid หรือเทียบเท่า
7
Fira Congress หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อา 22 ก.ย. 19 จ 30 ก.ย. 19 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900
จ 7 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900
อา 20 ต.ค. 19 จ 28 ต.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900
อา 27 ต.ค. 19 จ 4 พ.ย. 19 ฿58,900 ฿58,900 เลือก ฿58,900
เลือก
อา 3 พ.ย. 19 จ 11 พ.ย. 19 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 17 พ.ย. 19 จ 25 พ.ย. 19 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 24 พ.ย. 19 จ 2 ธ.ค. 19 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 1 ธ.ค. 19 จ 9 ธ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900
อา 8 ธ.ค. 19 จ 16 ธ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อา 15 ธ.ค. 19 จ 23 ธ.ค. 19 ฿58,900 ฿58,900 เลือก ฿58,900
เลือก
อา 22 ธ.ค. 19 จ 30 ธ.ค. 19 ฿58,900 ฿58,900 เลือก ฿58,900
เลือก
ส 28 ธ.ค. 19 อา 5 ม.ค. 20 ฿65,900 ฿65,900 ฿65,900
อา 29 ธ.ค. 19 จ 6 ม.ค. 20 ฿65,900 ฿65,900 เลือก ฿65,900
เลือก
จ 30 ธ.ค. 19 อ 7 ม.ค. 20 ฿65,900 ฿65,900 เลือก ฿65,900
เลือก
อา 5 ม.ค. 20 จ 13 ม.ค. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 19 ม.ค. 20 จ 27 ม.ค. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 2 ก.พ. 20 จ 10 ก.พ. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 16 ก.พ. 20 จ 24 ก.พ. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 23 ก.พ. 20 จ 2 มี.ค. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 1 มี.ค. 20 จ 9 มี.ค. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 15 มี.ค. 20 จ 23 มี.ค. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
อา 29 มี.ค. 20 จ 6 เม.ย. 20 ฿56,900 ฿56,900 เลือก ฿56,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
 • ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
 • ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
 • หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
 • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
 • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ

 • อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

หมายเหตุ


 • อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่าน และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า
 • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลิสบอน // บาร์เซโลน่า -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ชมสถาปัตย์
รหัส 13216
สเปน โปรตุเกส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
แหลมโรกา / สนามฟุตบอลคัมป์ นู / สนามซานเตียโก เบร์นาเบว / มหาวิหารโทเลโด้
Qatar Airways
฿58,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์