ทัวร์จีน เฉิงตู 6 วัน 5 คืน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า บิน Air China

ทั่วไป
รหัส 13244
ทัวร์จีน - เฉิงตู + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
Air China
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน)
ง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน)
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
หลวงพ่อโตเล่อซาน
หลวงพ่อโตเล่อซาน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 450 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

เป็นทัวรที่นั่งรถนานมากๆ จริงๆแล้วอยากให้เพิ่มเวลาอีก1 วัน และเพิ่มเวลาตอนดูหมีแพนด้าด้วยค่ะ แต่รวมๆแล้วดีค่ะ เข้าร้านรัฐบาลไม่เยอะด้วย