ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ข้ามสะพานทะเลยาวที่สุดในโลก ชมโบสถ์เซนต์ปอล บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 13287
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
พ.ค.
Cathay Pacific Airways
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น 15,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
วิหารเซนต์ปอล
วิหารเซนต์ปอล
องค์เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์
องค์เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 250 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน