แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุนทั้งหมด

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 13324
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
4 วัน 3 คืน
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ทะเลเจดีย์
ทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวสิกอง
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
มหาเจดีย์ยักษ์ (เจดีย์มิงกุน)
มหาเจดีย์ยักษ์ (เจดีย์มิงกุน)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน