ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 6 วัน 3 คืน มหาวิหารเซนต์เบซิล มัสยิดกลางAl Fateh ขี่ยานเกราะรัสเซีย บิน GULF AIR

ชมสถาปัตย์
รหัส 13331
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย บาห์เรน
6 วัน 3 คืน
ก.ย.
GULF AIR
GULF AIR
เริ่มต้น 38,990
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
มัสยิดอัลฟาเตห์
มัสยิดอัลฟาเตห์
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
วิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซนต์บาซิล
ขี่รถถังโซเวียตรัสเซีย
ขี่รถถังโซเวียตรัสเซีย
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน