ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน นมัสการพระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Nok Air

เน้นไหว้พระ
รหัส 13355
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
1 วัน 0 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
Nok Air
5,099
5,099
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
1 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน