ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาห์เรน 8 วัน 6 คืน มัสยิดAl Fateh อารามเก็กฮาร์ด ป้อมอนานูรี่ บิน GULF AIR

ทั่วไป
รหัส 13377
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาห์เรน
8 วัน 6 คืน
ก.ย.
GULF AIR
GULF AIR
เริ่มต้น 55,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
มัสยิดอัลฟาเตห์
มัสยิดอัลฟาเตห์
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
เทือกเขาคอเคซัส
เทือกเขาคอเคซัส
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 72 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน