แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ชิงเต่า + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ชิงเต่า + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน ชิงเต่า 4 วัน 3 คืน สะพานจ้านเฉียว เทศกาลเบียร์ชิงเต่าประจำปี 2019 บิน Nokscoot

เที่ยวเทศกาล
รหัส 13389
ทัวร์จีน - ชิงเต่า + หลายเมือง
4 วัน 3 คืน
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า
เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า
ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)
ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)
สะพานจ้านเฉียว
สะพานจ้านเฉียว
จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน