Tourkrub Logo
#13440 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์พม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี บิน Nok Air

ไหว้พระ
ล่องเรือชมวิว
บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
ไม่มีวันอิสระ (เฉพาะญี่ปุ่น)

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 • แปร
  เที่ยง
 • พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร
 • เจดีย์เบเบพญา
 • เจดีย์บอว์บอว์จี
 • เจดีย์เลเมียตหน่า
 • สถูปพญาจี
 • เจดีย์ชเวสันดอว์เมืองแปร
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ตลาดเช้าเมืองแปร
 • เขาอะเกาก์เตาง์ (ภูเขาภาษี)
  เที่ยง
 • แปร
 • วัดหลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน
 • ย่างกุ้ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
  เที่ยง
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • เจดีย์งาทัตจี
 • ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสก๊อต)
  เย็น
 • ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Mingalagarden Resort หรือเทียบเท่า
2Summit Park View Hotel หรือเทียบเท่า
3
ชมสถาปัตย์
รหัส 13440
ย่างกุ้ง
3 วัน 2 คืน
Nok Air
Nok Air