ทัวร์ยุโรป สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 10 วัน 7 คืน ยอดเขามองต์จูอิค หมู่บ้านมูสติเยแซงก์มารี วิหารโมนาโค บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 13609
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน
10 วัน 7 คืน
Emirates Airline
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
20 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี
หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
ป้อมปราการกาการ์ซอน
ป้อมปราการกาการ์ซอน
อารามซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต
อารามซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต
ถนนลารัมบลา
ถนนลารัมบลา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน