ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 5 วัน 4 คืน ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 2 วันเต็ม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย บิน Emirates Airline

เที่ยวเทศกาล
รหัส 13631
ลดราคา
ทัวร์จีน - ฮ่องกง เซินเจิ้น
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
19,888
เริ่มต้น 18,888
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
จิมซาจุ่ย
จิมซาจุ่ย
งานกวางโจวเทรดแฟร์
งานกวางโจวเทรดแฟร์
วัดหวังต้าเซียน
วัดหวังต้าเซียน
ย่านถนนนาธาน
ย่านถนนนาธาน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน