Tourkrub Logo
#13654 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์พม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน 3 วัน 2 คืน นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน พระราชวังมัณฑะเลย์ บิน Bangkok Airways

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทบ่าย
ไหว้พระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • พินอูลวิน
 • นั่งรถม้าพม่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ตลาดเช้าพินอูลวิน
 • เจดีย์อันทูกันธา
 • สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี
  เที่ยง
 • อมรปุระ
 • สกายน์
 • สะพานไม้อูเบ็ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ (เจดีย์ชเวนานดอว์)
 • วัดกุโสดอ
  เที่ยง
 • สกายน์
 • วัดเจดีย์นมนาง
 • เจดีย์อูมินทงแส่
 • เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น
  เย็น
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Royal Parkview หรือเทียบเท่า
2Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเท่า
3
เน้นไหว้พระ
รหัส 13654
มัณฑะเลย์
3 วัน 2 คืน
Bangkok Airways
Bangkok Airways