ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ นั่งรถสุนัขลากเลื่อน บิน Emirates Airline

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13706
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 65,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
พระราชวังนิโคลัส
พระราชวังนิโคลัส
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน