แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาจาง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาจางทั้งหมด

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน สวนสนุกวินเพิร์ล ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 13792
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาจาง
5 วัน 4 คืน
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน