แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ญาจาง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ดาลัด มุยเน่ ญาจางทั้งหมด

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน ทะเลทรายมุยเน่ เกาะวินเพิร์ล บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 13919
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด มุยเน่ ญาจาง
4 วัน 3 คืน
VietJet Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ลำธารนางฟ้า Fairly Stream
ลำธารนางฟ้า Fairly Stream
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
น้ำตกดาตันลา
น้ำตกดาตันลา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน