ทัวร์จีน ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้วลี่เจียง บิน Lucky Air

ทั่วไป
รหัส 14073
ทัวร์จีน - ลี่เจียง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ต.ค.
Lucky Air
15,888
15,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
สะพานแก้วลี่เจียง
สะพานแก้วลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
เมืองโบราณแชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง

ทัวร์ที่คล้ายกัน