ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน มหาเจดีย์เชดากอง ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน บิน Bangkok Airways

เน้นไหว้พระ
รหัส 14148
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน
พ.ย. ธ.ค.
Bangkok Airways
8,555
8,555
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวโพนพวิน
เจดีย์ชเวโพนพวิน
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน