แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจานทั้งหมด

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เซอร์ไบจาน 8 วัน 5 คืน พิพิธภัณฑ์ ROCK ART โบสถ์เกอร์เกตี้ บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 14179
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน
8 วัน 5 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
พระราชวังเชคี
พระราชวังเชคี
พิพิธภัณฑ์ภาพแกะสลักหินโกบัสตัน
พิพิธภัณฑ์ภาพแกะสลักหินโกบัสตัน
มัสยิดจูมาเมืองเชมาค่า
มัสยิดจูมาเมืองเชมาค่า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 90 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน