ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน วัดแฮดงยงกุงซา หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บิน T'way Airlines

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 14199
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
T'way Airlines
16,900
16,900
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สะพานกวางอันแดเคียว
สะพานกวางอันแดเคียว
วัดแฮดง ยงกุงซา
วัดแฮดง ยงกุงซา
Oryukdo Skywalk
Oryukdo Skywalk
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สวนสนุก E-WORLD
สวนสนุก E-WORLD
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน