Tourkrub Logo
#14214 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เวียดนาม

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17473
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน หลังคาอินโดจีน โบสถ์ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ บินThai AirAsia
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลังคาอินโดจีน โบสถ์ซาปา ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น19,999
ทั่วไป
รหัส 17329
ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน บินVN
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน
4
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น13,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17302
ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน เมืองซาปา ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง เมืองนิงห์บิงห์ ตามก๊กไนท์มาเก็ต บินVN
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เมืองซาปา ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง เมืองนิงห์บิงห์ ตามก๊กไนท์มาเก็ต
8
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
19,888
เริ่มต้น15,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17299
ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน ฮานอย เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือแจวตามก๊ก บินVN
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ฮานอย เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือแจวตามก๊ก
5
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
22,888
เริ่มต้น18,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16980
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เมืองซาปา ทะเลสาบตะวันตก เมืองนิงบิงห์ บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เมืองซาปา ทะเลสาบตะวันตก เมืองนิงบิงห์
2
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น16,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน Vietnam Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
เก็บทิปที่สนามบิน

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ฮานอย
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
 • นิงห์บิงห์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดไบ่ดิงห์
  กลางวัน
 • แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
 • ลาวไก
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ตลาดก๊อกเหลียว
 • ซาปา
  กลางวัน
 • น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
 • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
  เย็น
 • ตลาดซาปา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • โบสถ์หินซาปา
 • ภูเขาฮามรอง
  กลางวัน
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านหยกเวียดนาม
 • ฮานอย
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1 Yen Nhi Or hoa Lu , Ninh Binh หรือเทียบเท่า
2Aristo Lao Cai หรือเทียบเท่า
3Chapa Dew or Azure Hotel, Sapa หรือเทียบเท่า
4Chapa Dew or Azure Hotel, Sapa หรือเทียบเท่า
5
ทั่วไป
รหัส 14214
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines