ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน วิหารจวารี โบสถ์เกอร์เกตี้ กระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 14255
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 36,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 42 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน