ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน บิน T'way Airlines

ทั่วไป
รหัส 14294
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. พ.ย.
T'way Airlines
17,999
17,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
หอคอย 83 ทาวเวอร์
หอคอย 83 ทาวเวอร์
สวนสนุก E-WORLD
สวนสนุก E-WORLD
วัดแฮดง ยงกุงซา
วัดแฮดง ยงกุงซา
เขาพัลกงซาน
เขาพัลกงซาน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน