ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน วัดแฮดงยงกุงซา นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอัพซาน บิน Korean Air

เน้นธรรมชาติ
รหัส 14295
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
Korean Air
23,999
23,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ภูเขาอัพซาน
ภูเขาอัพซาน
วัดแฮดง ยงกุงซา
วัดแฮดง ยงกุงซา
Oryukdo Skywalk
Oryukdo Skywalk
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน