แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจีย บาห์เรนทั้งหมด

ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน 6 วัน 4 คืน เทือกเขาคอเคซัส โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ บิน GULF AIR

ชมสถาปัตย์
รหัส 14300
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย บาห์เรน
6 วัน 4 คืน
GULF AIR
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
เทือกเขาคอเคซัส
เทือกเขาคอเคซัส
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 54 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.7 / 5
ดีมาก
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.5