ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia

เน้นไหว้พระ
รหัส 14330
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Thai AirAsia
5,999
5,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
3 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์เยเลพญา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน