ทัวร์อาร์เซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 10 วัน 7 คืน ภูเขาโคลน โบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารเกกฮาร์ด บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 14360
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
10 วัน 7 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
20 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ภูเขาโคลนโกบาสตัน
ภูเขาโคลนโกบาสตัน
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
อารามฮักห์พาท
อารามฮักห์พาท
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 70 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน