ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน วิหารฮาเจียโซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน Mahan Air

ทั่วไป
รหัส 14409
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Mahan Air
Mahan Air
เริ่มต้น 31,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย
ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
อิสตันบูล
อิสตันบูล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 65 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน