แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ดาลัด ญาจาง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ดาลัด ญาจางทั้งหมด

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4 วัน 3 คืน วินเพิร์ลแลนด์ สวนดอกไม้เมืองหนาว บิน Thai AirAsia

เน้นสวนสนุก
รหัส 14418
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด ญาจาง
4 วัน 3 คืน
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
โบสถ์หินญาจาง
โบสถ์หินญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
Skylight Rooftop Beach Club
Skylight Rooftop Beach Club
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน