ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ปราสาทเอดินเบิร์ก บิน Royal Brunei Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 14438
ทัวร์ยุโรป - อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
9 วัน 6 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ.
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น 79,999
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 3000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน