ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน ยอดเขาฟานสิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 14471
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
3 วัน 2 คืน
เม.ย. พ.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรือฮาลองบก
ล่องเรือฮาลองบก
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
เทือกเขาฟานซีปัน
เทือกเขาฟานซีปัน
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน