ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ล่องเรือบาโตมุช บิน Etihad Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14483
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
มี.ค. พ.ค.
Etihad Airways
39,999
39,999
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
สวนและพระราชวัง ลุกซองบูร์
สวนและพระราชวัง ลุกซองบูร์
หอไอเฟล
หอไอเฟล
ล่องเรือบาโตมูซ
ล่องเรือบาโตมูซ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน