ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty ชมวิวชั้น 60 The Top, Komtar บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 14499
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย ปีนัง
3 วัน 2 คืน
ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
จอร์จทาวน์สตรีท อาร์ต
จอร์จทาวน์สตรีท อาร์ต
ปีนังฮิลล์
ปีนังฮิลล์
อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์
อาคารเดอะท๊อปคอมตาร์
หมู่บ้านชาวประมงจอร์จทาวน์
หมู่บ้านชาวประมงจอร์จทาวน์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน