แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เซี่ยงไฮ้ + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 2 คืน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดหัวซาน ขึ้นตึกจินเหม่าชั้น88 บิน China Southern Airlines

ทั่วไป
รหัส 14556
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ + หลายเมือง
4 วัน 2 คืน
China Southern Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
จินเหมาทาวเวอร์
จินเหมาทาวเวอร์
หาดไว่ทาน
หาดไว่ทาน
เมืองโบราณชีเป่า
เมืองโบราณชีเป่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.3
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.6
ดูแลเอาใจใส่
4.6

ทัวร์บริการดี แต่อยู่ร้านรัฐบาลนานไปหน่อย​ ที่พักดีแต่ไกล​ไป​ อาหารเช้าไม่มีนานาชาติ​ และอาหารในทริปซ้ำกันเกินไป

โปรแกรมแน่นไปบ้างในบางวัน