ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดหัวซาน ขึ้นตึกจินเหม่าชั้น บิน China Southern Airlines

เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 14556
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
4 วัน 2 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
China Southern Airlines
7,888
7,888
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นช้อปปิ้ง
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หาดไว่ทาน
หาดไว่ทาน
ตึกจินเหม่า
ตึกจินเหม่า
เมืองโบราณชีเป่า
เมืองโบราณชีเป่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน