ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ บิน MALAYSIA AIRLINES

เน้นธรรมชาติ
รหัส 14566
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 วัน 2 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
MALAYSIA AIRLINES
7,999
7,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
คาเมรอน ไฮแลนด์
คาเมรอน ไฮแลนด์
วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน