ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน เกาะนูซาเปอนีดา จุดดำน้ำ Crystal Bay วัดเลมปูยัง บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 14567
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
เกาะนูซาเปอนีดา
เกาะนูซาเปอนีดา
วัดเลมปูยางค์
วัดเลมปูยางค์
วัดเบซากีห์
วัดเบซากีห์
บาหลีสวิงค์
บาหลีสวิงค์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.5
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ดีมากค่ะ ได้ไปเที่ยวหลายที่ ไก้ด์ให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ดีมากๆ ทำให้เข้าใจกับสถานที่ที่เราไปกัน ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่าง มีพกน้ำพริกไปให้ลูกทัวร์เวลากินข้าวด้วย ไม่เคยเห็นมาก่อน ดีมากค่ะ... อ่านเพิ่ม

ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้เพื่อนใหม่ ได้เห็นสถานที่สวยๆ ชอบทริปนี้มาก คุ้มค่ามาก ค่ะ