แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ทั้งหมด

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ซากโบสถ์เซนต์ปอล ขึ้นหอไอเฟลเดอะปารีเชียน บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 14592
ทัวร์จีน - ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วิหารเซนต์ปอล
วิหารเซนต์ปอล
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน