แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14638
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส
8 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
จัตุรัสทรอคาเดโร
จัตุรัสทรอคาเดโร
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน