แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์กรีซ

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์กรีซทั้งหมด

ทัวร์กรีซ เทซาโลนิกี่ เอเธนส์ 10 วัน 7 คืน ชมมหาวิหารบนยอดเขาแมทธีโอร่า เกาะซานโตรินี่ บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 14643
ทัวร์กรีซ - กรีซ
10 วัน 7 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หาดเพอร์ริสซา
หาดเพอร์ริสซา
หมู่บ้านเอีย
หมู่บ้านเอีย
โขดหินแห่งนภากาศ
โขดหินแห่งนภากาศ
อารามศักดิ์สิทธิ์ Great Meteoron
อารามศักดิ์สิทธิ์ Great Meteoron
วิหารอพอลโล
วิหารอพอลโล
เกาะมิโคนอส
เกาะมิโคนอส
กังหันลมมิโคโนส
กังหันลมมิโคโนส
อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์
อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์
คอคอดคอรินท์
คอคอดคอรินท์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน