แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โตเกียว นิกโก้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โตเกียว นิกโก้ทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เซนได 6 วัน 4 คืน ปีศาจหิมะจูเฮียว ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14650
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี)
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี)
สะพานชินเคียว
สะพานชินเคียว
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ
Snow Monster
Snow Monster
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน