Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      เส้นทางโตเกียว - นิคโก้ มีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำ ดั้งต่อไปนี้ ศาลเจ้าโทโชกุ มรดกโลกอันสวยงามที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น, สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานสีแดงที่เรียกว่าเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนิกโก้ ในอดีตใช้เป็นเส้นทางในการเดินของโชกุนไปยังศาลเจ้าโทโชกุ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก, ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนิกโก้ ฐานภูเขาไฟนันไต (Mount Nantai) ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ที่ผ่านมา, น้ำตกเคง่อน (Kegon Waterfall) มีความสูงเกือบ 100 เมตร เป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น สำหรับเส้นโตเกียวก็จะเป็นสถานที่หลัก นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ผ่านชม โตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ