แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฝรั่งเศส สวิสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส 8 วัน 5 คืน กลาเซียร์ 3,000 ยอดเขาชิลธอร์น ยอดเขาซูเนกก้า บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 14672
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส สวิส
8 วัน 5 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ยอดเขาซิลธอร์น
ยอดเขาซิลธอร์น
เขาซุนเนกกา
เขาซุนเนกกา
ทะเลสาบเบลาซี
ทะเลสาบเบลาซี
ธารน้ำแข็งเมอร์ เดอ กลาซ
ธารน้ำแข็งเมอร์ เดอ กลาซ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน