ทัวร์เกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สวนแห่งแสงดาวอูซู ช้อปปิ้งย่านเมียงดง บิน Thai Airways

เที่ยวเทศกาล
รหัส 14693
ทัวร์เกาหลี - โซล
6 วัน 3 คืน
ม.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 19,999
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
OOOZOOO Garden
OOOZOOO Garden
เอเวอร์แลนด์
เอเวอร์แลนด์
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
เมียงดง
เมียงดง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน