ทัวร์กาลาปากอส เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน เกาะซีมัวร์เหนือ ล่องเรือหลังคากระจก บิน KLM Royal Dutch Airlines

ทัวร์ The Unseen
รหัส 14762
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ - เนเธอร์แลนด์ กาลาปากอส
11 วัน 8 คืน
เม.ย.
KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
เริ่มต้น 255,000
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
24 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก
เกาะซานตาเฟ่
เกาะซานตาเฟ่
เกาะบาร์โตโล
เกาะบาร์โตโล
เกาะเซาท์พลาซ่า
เกาะเซาท์พลาซ่า
หมู่เกาะกาลาปากอส
หมู่เกาะกาลาปากอส
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน