ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สะพานแขวนกามักซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14779
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 23,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
พระราชวังเคียงบ็อค
พระราชวังเคียงบ็อค
สะพาน Seoullo7017
สะพาน Seoullo7017
สะพานแขวนกามักซาน
สะพานแขวนกามักซาน
เอเวอร์แลนด์
เอเวอร์แลนด์
ป้อมฮวาซอง
ป้อมฮวาซอง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน