ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 6 คืน พระราชวังเปโตรวาเรส ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำแม่น้ำมอสคาว่า บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14819
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 6 คืน
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 79,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
วิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซนต์บาซิล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังนิโคลัส
พระราชวังนิโคลัส
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 66 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน