ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน 7 คืน สโตนเฮนจน์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14878
ทัวร์ยุโรป - อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
10 วัน 7 คืน
ก.พ.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 87,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
ล่องเรือแม่นําเทมส์
ล่องเรือแม่นําเทมส์
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน