ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ยอดเขาวิคตรอเรียพีค ชมโชว์A Symphony of Lights บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 14897
ลดราคา
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ธ.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
13,999
เริ่มต้น 11,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
A SYMPHONY OF LIGHTS
A SYMPHONY OF LIGHTS
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
สะพานต่ออายุ
สะพานต่ออายุ
วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน