ทัวร์บรูไน ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน ชมนกเพนกวินเกาะฟิลลิป ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 14898
ทัวร์ออสเตรเลีย - บรูไน ออสเตรเลีย
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ. มี.ค.
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น 35,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)
สวนสัตว์พื้นเมือง Maru Koala and Animal Park
สวนสัตว์พื้นเมือง Maru Koala and Animal Park
ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
มัสยิดทองคำ
มัสยิดทองคำ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 18 AUD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 5500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน