แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10 วัน 7 คืน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ถ้ำโพสทอยน่า บิน Austrian Airlines

ทั่วไป
รหัส 14918
ทัวร์ยุโรป - โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย
10 วัน 7 คืน
Austrian Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ถ้ำโพสทอยน่า
ถ้ำโพสทอยน่า
ล่องเรือทะเลสาบเบลด
ล่องเรือทะเลสาบเบลด
ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak
ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน