ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว ข้ามสะพานยาวสุดในโลก บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 14927
ทัวร์จีน - ฮ่องกง จูไห่
3 วัน 2 คืน
ธ.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 17,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม
สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
หวีหนี่ (จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล)
หวีหนี่ (จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน